Chưa tốt nghiệp cấp 3 thì có được làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã?

26/04/2022

Tôi đã học hết cấp 3 tuy chưa được cấp bằng tốt nghiệp nhưng tôi đã được cấp chứng chỉ học hết chương trình cấp 3. Sau đó tôi có học trung cấp và liên thông lên đại học. Về làm ở xã một thời gian đã được quy hoạch để làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Nhưng nay lại bị loại ra do không đủ tiêu chuẩn về học vấn. Vậy cho hỏi như vậy có đúng không ạ?

  • Tại Điều 7 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV, có quy định về điều kiện tiêu chuẩn của Chủ tịch HĐND cấp xã như sau:

   - Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

   - Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.

   Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

   - Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   - Tuổi đời: Tuổi của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.

   - Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

   - Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên đối với khu vực đồng bằng. Với khu vực miền núi phải đượcbồi dưỡng kiến thức chuyên môn tương đương trình độ sơ cấp trở lên.Ngành chuyên môn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã qua lớp bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, kiến thức và kỹ năng hoạtđộng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

   => Như vậy, dù bạn đã từng học Trung cấp và đã học liên thông lên đại học. Nhưng xét về trình độ học vấn thì bạn đã hoàn thành chương trình phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp nên bạn vẫn chưa đáp ứng điều kiện về học vấn để được giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn