Chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về chức danh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 25/10/2019) thì chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

   1. Vị trí, chức trách

   Phó Giám đốc Sở là cấp phó của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

   2. Tiêu chuẩn

   a) Về năng lực:

   - Có năng lực tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng xử lý hiệu quả những tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách;

   - Có khả năng phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao.

   b) Có 03 (ba) năm công tác trở lên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có ít nhất 02 (hai) năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao từ cấp phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

   c) Được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

   Trên đây là quy định chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn