Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được cấp khi đủ các điều kiện nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Xin chào, tôi là viên chức của đơn vị sự nghiệp giáo dục, sắp tới tôi được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ. Tôi có chút thắc mắc là chững chỉ bồi dưỡng được cấp cho những học viên có đủ điều kiện nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2018/TT-BNV về điều kiện để được cấp chứng chỉ bồi những như sau:

   Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp cho những học viên có đủ các điều kiện sau đây:

   - Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng;

   - Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10);

   - Chấp hành quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   Trên đây là các điều kiện để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn