Chương trình giám sát của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Ngày hỏi:23/08/2018

Chào Ban biên tập, em là Hoàng Linh, sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội, em đang có tìm hiểu quy định về hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia. Nhưng có thắc mắc em mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là. Chương trình giám sát của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Chương trình giám sát của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia được quy định tại Điều 21 Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Hội đồng quyết định chương trình giám sát định kỳ hàng quý, hàng năm, giám sát đột xuất theo đề nghị của thành viên Hội đồng hoặc theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

   Căn cứ chương trình giám sát đã được thông qua, Hội đồng thông báo cho Tòa án, cơ quan, tổ chức có liên quan biết.

   Hội đồng phân công thành viên Hội đồng thực hiện các nội dung trong chương trình và báo cáo kết quả với Hội đồng.

   - Ban thư ký giúp Hội đồng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình giám sát.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn