Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương được chuẩn bị ra sao?

26/04/2022

Việc chuẩn bị chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Em là sinh viên khoa Luật dân sự trường Đại học Luật TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Công Thương, tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương được chuẩn bị ra sao? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Thanh Duy (duy_law***@gmail.com)

  • Ngày 29/6/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2016/TT-BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. Thông tư này quy định về công tác chuẩn bị; trình tự, thủ tục lập đề nghị, dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo, thẩm định, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

   Theo đó, việc chuẩn bị chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 16 Thông tư 08/2016/TT-BCT. Cụ thể như sau:

   1. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

   a)Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định quy định tại Điều 8 và Điều 13 Thông tư này đã được Chính phủ thông qua đến Vụ Pháp chế để tổng hợp, đưa vào Chương trình;

   b) Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 14Thông tư này đến Vụ Pháp chế để thẩm tra, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, đưa vào Chương trình.

   2. Thời hạn gửi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

   a) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết cho năm sau năm tiếp theo (năm dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội);

   b) Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm đối với đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho năm tiếp theo;

   c) Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm đối với đề nghị xây dựng thông tư/thông tư liên tịch cho năm tiếp theo.

   3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể gửi kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định bằng văn bản đến Vụ Pháp chế hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn). Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xem xét, tổng hợp các kiến nghị này để báo cáo Bộ trưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về việc chuẩn bị chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 08/2016/TT-BCT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn