Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về quy chế soạn thảo ban hành văn bản của kiếm toán nhà nước. Cho tôi hỏi chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước như sau:

   Việc soạn thảo, ban hành văn bản của Kiểm toán nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

   1. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được lập thành chương trình hằng năm và chi tiết theo từng quý.

   2. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước bao gồm các nội dung sau đây:

   - Danh mục các văn bản được xây dựng, ban hành;

   - Sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của mỗi văn bản;

   - Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp soạn thảo đối với mỗi văn bản;

   - Thời gian trình ban hành đối với từng văn bản.

   Trên đây là quy định về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn