Chuyển từ cấp chỉ huy phó sang chỉ huy trưởng thì có tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp không?

26/04/2022

Chuyển từ cấp chỉ huy phó sang chỉ huy trưởng thì có tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp không? Chồng tôi tham gia công tác Chi huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có quyết định công nhận từ 01/10/2004 tham gia công tác cấp phó liên tục và đã được hưởng chế độ thâm niên, chế độ đặc thù đầy đủ. Từ 01/7/2016 tôi có quyết định lên giữ chức Chi huy trưởng ban chỉ quân sự cấp xã. Hỏi tôi còn được hưởng chế độ thâm niên và chế độ đặc thù nữa hay không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo như bạn trình bày, chồng bạn được bổ nhiệm giữ chức danh Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã liên tục từ ngày 01/10/2004 và đã được hưởng chế độ thâm niên, chế độ đặc thù quốc phòng, quân sự. Từ ngày 1/07/2016 chồng bạn có quyết định được giữ chức Chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự cấp xã.

   Căn cứ theo Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Luật dân quân tự vệ như sau:

   - Chế độ phụ cấp thâm niên:

   1. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

   2. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã nếu có thời gian công tác liên tục ở các ngành được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp thì được cộng nối thời gian đó với thời gian làm cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

   Theo quy định trên thì cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Cứ sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

   Như vậy, chồng bạn giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã từ ngày 1/10/2004 được hưởng phụ cấp thâm niên thì nay chồng bạn được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã và có thời gian công tác liên tục từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

   - Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.

   Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Trung đội trưởng dân quân cơ động được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.

   2. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị, phụ cấp thâm niên.

   3. Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

   Theo quy định trên thì chỉ có Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Trung đội trưởng dân quân cơ động được hưởng chế độ đặc thù quốc phòng, quân sự. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ không được hưởng chế độ đặc thù quốc phòng, quân sự. Do đó, chồng bạn khi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ không được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiếp tục hưởng phụ cấp khi chuyển từ cấp chỉ huy phó sang chỉ huy trưởng. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 03/2016/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn