Chuyển từ hợp đồng 68 sang hợp đồng lao động thì được trả lương thế nào?

26/04/2022

Trường tôi có 15 nhân viên đang được hợp đồng theo NĐ 68/2010/NĐ-CP và được hưởng các phụ cấp kèm theo. Nay chuyển sang hợp đồng lao động theo NĐ 161/2018/NĐ-CP thì cấp trên dựa vào bậc lương hiện hưởng để làm hợp đồng mới. Do vậy số tiền bị giảm đi rất nhiều. Có người lương từ 3.426.000đ chỉ còn 2.026.000đ. Cho tôi hỏi việc thực hiện HĐ theo Nghị định mới như vậy có đúng? 

  • Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2019/TT-BNV có quy định:

   Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

   => Những người đã ký hợp đồng theo Nghị định 68 sẽ chấm dứt việc thực hiện chế độ lương theo thang bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức và sẽ hưởng lương theo hợp đồng lao động và mức lương mới theo hợp đồng được đảm bảo không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

   Nghị định 161/2018/NĐ-CP không điều chỉnh về mức lương của người lao động khi làm việc theo hợp đồng lao động. Do đó khi NLĐ chuyển sang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì sẽ áp dụng quy định của Bộ luật lao động.

   Mà theo Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 thì:

   Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

   Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

   => Như vậy NLĐ chuyển từ hợp đồng 68 sang làm việc theo hợp đồng lao động thì mức lương sẽ do hai bên thỏa thuận, đảm bảo không thấp hơn lương tối thiểu vùng và không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn