Chuyển vị trí việc làm ký hợp đồng loại nào?

26/04/2022

Tôi đã là biên chế nhà nước từ 2001 ở 1 trường đại học, đến năm 2018 tôi chuyển công tác đến 1 trường thành viên của đại học quốc gia, có quyết định công nhận kết quả xét tuyển đặc cách của giám đốc ĐHQG, QĐ tuyển dụng viên chức của hiệu trưởng trường thành viên. Và lúc ký hợp đồng là hợp đồng có ký hạn 1 năm 1, đã ký 2 lần HĐ 1 năm. Năm nay đơn vị sử dụng trực tiếp không đồng ý ký hợp đồng tiếp. Vậy tôi muốn hỏi: Nếu chị chuyển đến 1 khoa khác trong trường này thì HĐ tiếp theo của chị là hợp đồng loại nào? 

  • Theo Khoản 4 Điều 28 Luật viên chức 2010 quy định: Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, khi chuyển sang 1 đơn vị khác thì viên chức đó sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị cũ.

   Vì viên chức đó chuyển công tác đến đơn vị khác năm 2017 thì loại hợp đồng được xác định theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   Viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) được quy định trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

   Cho nên, khi viên chức đó chuyển công tác sang 1 đơn vị khác thì khi tuyển dụng vào khoa mới sẽ xác lập hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn