Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

26/04/2022

Xin chào! Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay thì Bộ Thông tin truyền thông quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam? Mong nhận được phản hồi!

  • Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam được quy định tại Điều 3 Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   1. Lãnh đạo:

   Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc.

   Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục An toàn thông tin và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

   2. Tổ chức bộ máy:

   a) Các phòng:

   - Phòng Tổng hợp;

   - Phòng Tư vấn, huấn luyện nghiệp vụ;

   - Phòng Ứng cứu sự cố;

   - Phòng Kiểm định;

   - Phòng Nghiên cứu và Phát triển.

   b) Các đơn vị trực thuộc:

   - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

   - Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng.

   Các Chi nhánh của Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi nhánh do Giám đốc Trung tâm xây dựng, trình Cục trưởng quyết định.

   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng và chi nhánh thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.

   3. Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn