Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

26/04/2022

Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiện Nhi hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi hiện đang công tác tại Ủy ban nhân dân xã. Tôi đang tìm hiểu về Sở Tài chính để phục vụ cho nhu cầu công việc. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  • Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính bao gồm:

   a) Văn phòng;

   b) Thanh tra;

   c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

   - Phòng Quản lý ngân sách;

   - Phòng Tài chính đầu tư;

   - Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;

   - Phòng Tin học và Thống kê;

   - Phòng Quản lý giá và công sản (đối với Sở Tài chính thành phố Hà Nội và Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thành 02 Phòng: (1) Phòng Quản lý giá; (2) Phòng Quản lý công sản);

   - Phòng Tài chính doanh nghiệp (đối với Sở Tài chính thành phố Hà Nội và Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh được thành lập Chi cục Tài chính doanh nghiệp thay cho Phòng Tài chính doanh nghiệp).

   Trường hợp Sở Tài chính có số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ ít hơn số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ có tên gọi nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh tên gọi và chức năng của phòng, bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

   d) Chi cục (nếu có);

   Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính thành phố Hà Nội và Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (nếu được thành lập) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

   Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và chi cục thuộc Sở theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa không quá số lượng phòng hoặc chi cục quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều này.

   e) Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

   Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn