Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Ủy ban Biên giới quốc gia là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia.

   Theo đó, tại Điều 3 Quyết định 10/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/04/2019) có quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia như sau:

   - Vụ Biên giới Việt - Trung.

   - Vụ Biên giới phía Tây.

   - Vụ Biển.

   - Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu.

   - Văn phòng.

   Các tổ chức trên là các tổ chức hành chính giúp Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Văn phòng được tổ chức 04 phòng.

   Việc ban hành các quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Ủy ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

   Trên đây là nội dung giải đáp về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn