Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ mọi người. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Ủy ban) là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

   Theo đó, tại Điều 3 Quyết định 11/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có quy định về 05/04/2019) thì cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài được quy định như sau:

   - Vụ Nghiên cứu tổng hợp.

   - Vụ Thông tin - Văn hóa.

   - Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ.

   - Vụ Pháp chế - Thanh tra.

   - Văn phòng.

   - Tạp chí Quê hương.

   Lưu ý:

   - Các tổ chức quy định như trên trừ Tạp chí Quê hương là các tổ chức hành chính giúp Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước; Tạp chí Quê hương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban. Văn phòng được tổ chức 05 phòng.

   - Việc ban hành quy các quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Ủy ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

   Trên đây là nội dung giải đáp về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn