Cơ cấu tổ chức của Vụ tài chính ngân hàng

26/04/2022

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính ngân hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Cơ cấu tổ chức của Vụ tài chính ngân hàng
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 289/QĐ-BTC năm 2018 thì Cơ cấu tổ chức như sau:

   1. Vụ Tài chính ngân hàng có Vụ trưởng và không quá 03 (ba) Phó Vụ trưởng.

   2. Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, tài sản được giao theo quy định.

   3. Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

   4. Vụ Tài chính ngân hàng có các phòng:

   a) Phòng Thị trường tài chính.

   b) Phòng Ngân hàng.

   c) Phòng Các định chế tài chính.

   d) Phòng Xổ số và trò chơi có thưởng.

   5. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng quy định.

   6. Vụ Tài chính ngân hàng làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện theo chế độ chuyên viên, Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   7. Biên chế của Vụ Tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

   Trên đây là quy định về Cơ cấu tổ chức của Vụ tài chính ngân hàng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn