Có được cộng tổng điểm ưu tiên khi vừa là người dân tộc thiểu số vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự không?

26/04/2022

Tôi là người dân tộc thiểu số vừa hoàn thành xong Nghĩa vụ quân sự. Sắp tới đây tôi sẽ tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã do địa phương tổ chức. Theo như tôi được biết thì người dân tộc thiểu số và hoàn thành nghĩ vụ quân sự sẽ là những đối tượng thuộc diện cộng điểm ưu tiên. Tôi thuộc cả hai diện trên vậy có được cộng tổng điểm của hai diện ưu tiên không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định:

   - Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:

   + Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

   + Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

   + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

   - Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

   => Như vậy trường hợp của bạn thuộc nhiều diện ưu tiên thì bạn chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất. Trường hợp của bạn điểm ưu tiên cao nhất là 5 điểm đối với diện người dân tộc thiểu số.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn