Có được hưởng phụ cấp chức vụ cũ khi luân chuyển vị trí không?

26/04/2022

Cho tôi hỏi, có trường hợp là lãnh đạo đơn vị sự nghiệp luân chuyển về cơ sở có phụ cấp chức vụ sau đó bị luân chuyển sang vị trí khácvẫn nhận lương tại đơn vị cũ, vậy bây giờ người đó có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không ạ?

  • Theo Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định cách xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi luân chuyển vị trí, cụ thể như sau:

   Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ.

   Như vậy, công việc mới được luân chuyển đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn