Có được kết nạp đảng khi đã cao tuổi?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Có giới hạn độ tuổi để được Kết nạp Đảng không? Người cao tuổi có được Kết nạp Đảng nữa không?

  • Theo Quy định 29-QĐ/TW 2016 thi hành Điều lệ Đảng quy định điều kiện vào đảng như sau:

   1. Độ tuổi.

   - Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

   - Đối với người trên 60 tuổi đáp ứng đủ điều kiện sau: Có sức khỏe và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

   2. Trình độ học vấn.

   - Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

   - Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

   - Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

   3. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng.

   => Công dân đó phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

   4. Được sự tín nhiệm của nhân dân.

   => Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

   5. Có lý lịch trong sáng.

   ...

   => Như vậy theo quy định nêu trên thì pháp luật có giới hạn độ tuổi thấp nhất để được kết nạp đảng: 18 tuổi. Và độ tuổi tối đa là 60 tuổi. Những đối tượng trên 60 tuổi vẫn được kết nạp nếu đáp ứng được các điều kiện về sức khỏe và các điều kiện khác theo luật định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn