Có được rút tố cáo sau khi có kết luận nội dung tố cáo?

26/04/2022

Có được rút tố cáo sau khi có kết luận nội dung tố cáo? Tôi có tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của một người mới có kết luận nội dung tố cáo. Nhưng tôi muốn rút tố cáo thì có được không?

  • Có được rút tố cáo sau khi có kết luận nội dung tố cáo?
   (ảnh minh họa)
  • Có được rút tố cáo sau khi có kết luận nội dung tố cáo?

   Căn cứ Điều 33 Luật Tố cáo 2018 có quy định như sau:

   1. Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

   2. Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật này; trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 của Luật này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật này. Người đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 9 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

   ...

   Như vậy, bạn chỉ được rút tố cáo trước khi có kết luận nội dung tố cáo.

   Kết luận nội dung tố cáo gồm những nội dung nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Luật này kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây:

   a) Kết quả xác minh nội dung tố cáo;

   b) Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật;

   c) Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo;

   d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật;

   đ) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn