Có được tiếp tục ứng cử làm trưởng thôn nếu đã không trúng cử 2 lần?

26/04/2022

Dạ, có trường hợp người ứng cử trưởng thôn 2 lần bầu không trúng cử rồi, bây giờ muốn tiếp tục ứng cử 3 có được hay không? Họ có đủ điều kiện làm trưởng thôn trong lần này không?

  • Có được tiếp tục ứng cử làm trưởng thôn nếu đã không trúng cử 2 lần?
   (ảnh minh họa)
  • * Ứng cử trưởng thôn

   Điều 6 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN quy định về công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn như sau.

   - Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

   - Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 -2 người).

   - Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, tổ dân phố); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, tổ dân phố chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

   Theo đó, không có quy định giới hạn số lần ứng làm trưởng thôn của 1 cá nhân. Do đó, việc không trúng cử trước đây không ảnh hưởng đến việc làm trưởng thôn. Vì vậy, trường hợp không trúng cử 2 lần thì vẫn được ứng cử làm trưởng thôn.

   * Tiêu chuẩn trưởng thôn

   Theo Điều 11 Thông tư 04/2012/TT-BNV thì trưởng thôn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

   - Phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố;

   - Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

   - Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

   - Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

   - Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn