Có những biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia nào?

Ngày hỏi:13/03/2019

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau đây: Có những biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

   Theo đó, tại Khoản 1 Điều 15 Luật An ninh Quốc gia 2004 có quy định về các biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:

   Các biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang.

   Bên cạnh đó, về nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm áp dụng các biện pháp nêu trên sẽ do pháp luật quy định.

   Trên đây là nội dung giải đáp về các biện pháp lảo vệ an ninh quốc gia.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn