Cơ quan giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư nước ngoài được quy định thế nào?

26/04/2022

Tôi là một nhà đầu tư. Tôi xảy ra tranh chấp với một nhà đầu tư nước ngoài thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa tôi với nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư kinh doanh?

  • Khoản 3 Điều 14 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về những cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế, cụ thể:

   Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

   a) Tòa án Việt Nam;

   b) Trọng tài Việt Nam;

   c) Trọng tài nước ngoài;

   d) Trọng tài quốc tế;

   đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

   Như vậy, đối với trường hợp của bạn, từ ngày 01/01/2021, tranh chấp của bạn với nhà đầu tư nước ngoài có thể được giải quyết bởi Tòa án Việt Nam, Trọng tài Việt Nam, Trọng tài nước ngoài, Trọng tài quốc tế hoặc hai bên có thể thỏa thuận thành lập hội đồng trọng tài để giải quyết.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn