Cơ quan Nhà nước phải thông báo khi ngừng cung cấp thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện tử?

26/04/2022

 Cơ quan Nhà nước phải thông báo khi ngừng cung cấp thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện tử? Xin chào Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Đại, là sinh viên trường đại học Nông Lâm Tp.HCM. Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý Nhà nước đã áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các công việc hành chính. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng trang thông tin điện tử của các cơ quan này bị sự cố. Việc này nhiều khi làm cản trở nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân. Xin hỏi Ban Biên Tập Thư Ký Luật về việc cơ quan Nhà nước có phải thông báo khi ngừng cung cấp thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện tử. Xin Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết về vấn đề này. Xin cảm ơn. (dailp******@gmail.com)

  • Vấn đề cơ quan Nhà nước phải thông báo khi ngừng cung cấp thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện tử được quy định tại Điều 16 Nghị định 64/2007/NĐ-CP cụ thể như sau:

   1. Trừ trường hợp bất khả kháng, cơ quan nhà nước phải thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin và dịch vụ trên mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin;

   a) Thông báo công khai bằng hình thức phù hợp, trừ trường hợp bất khả kháng, và tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố ngay sau khi hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước bị lỗi trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc gây ngừng cung cấp thông tin và dịch vụ của cơ quan đó trên môi trường mạng.

   b) Nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ trên môi trường mạng của cơ quan đó.

   2. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm chuẩn bị và triển khai các phương án sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin dự phòng để tiếp tục cung cấp thông tin và dịch vụ cần thiết nhất ở mức độ phù hợp trong thời gian tạm ngừng cung cấp thông tin, dịch vụ trên môi trường mạng.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc cơ quan Nhà nước phải thông báo khi ngừng cung cấp thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện tử. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn