Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số của các tổ chức, cá nhân trong Quân đội nhân dân

26/04/2022

Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số của các tổ chức, cá nhân trong Quân đội nhân dân là cơ quan nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Thanh Huấn. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, cơ quan nào có chức năng tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số của các tổ chức, cá nhân trong Quân đội nhân dân? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Thanh Huân (thanhhuan*****@gmail.com)

  • Các cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số của các tổ chức, cá nhân trong Quân đội nhân dân được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể là:

   1. Cục Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng là cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực đối với các yêu cầu dịch vụ chứng thực chữ ký số của các tổ chức, cá nhân trong Quân đội nhân dân:

   Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

   Địa chỉ thư điện tử: cybqp@bcy.gov.vn

   Cục Cơ yếu trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, Chính phủ quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu trong quân đội; tham mưu kế hoạch, đề xuất về xây dựng và phát triển ngành, tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối trang thiết bị kỹ thuật mật mã (KTMM). Công tác huấn luyện, đào tạo nhân viên cơ yếu, quản lý xây dựng lực lượng ngành, nghiên cứu kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm trang bị đạt kết quả toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số của các tổ chức, cá nhân trong Quân đội nhân dân. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2016/TT-BQP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn