Có xem xét kỷ luật đối với đảng viên đã qua đời không?

26/04/2022

Liên quan đến việc xử lý kỷ luật đảng. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đảng viên đã qua đời nhưng khi còn sống có vi phạm kỷ luật đảng. Vậy cho hỏi đảng viên đó có bị xử lý kỷ luật không?

  • Tại Điều 5 Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành, có quy định:

   “Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng”.

   Đảng viên qua đời, sau đó mới phát hiện có vi phạm thì không tiến hành kiểm tra. Khi đang kiểm tra hoặc xem xét, xử lý kỷ luật mà đảng viên vi phạm qua đời thì chỉ kết luận, không thi hành kỷ luật. Trường hợp đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng qua đời thì vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật.

   => Như vậy, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng đã qua đời sẽ không bị xem xét và không bị xử lý kỷ luật. Nhưng trong trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật đến mức đặc biệt nghiêm trọng thì dù đảng viên đó đã qua đời vẫn bị xem xét kỷ luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn