Công an nghĩa vụ có được xét chuyển sang chuyên nghiệp không?

26/04/2022

Tôi đang thực hiện nghĩa vụ công an nhưng có một số vấn đề nên không đăng ký thi tuyển sinh vào các trường công an được nếu vậy tôi có còn được xét chuyển sang chuyên nghiệp được không?

  • Công an nghĩa vụ có được xét chuyển sang chuyên nghiệp không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp thì bạn thuộc đối tượng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh của các trường công an nhân dân.

   Do đó căn cứ theo Điều 9 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về việc chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp của của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có 2 trường hợp sau:

   Đối với trường hợp bạn có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng tính đến thời điểm dự thi đảm bảo các điều kiện sau:

   - Kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

   - Bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân.

   Đáp ứng điều kiện trên thì bạn được xét tuyển, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân.

   Đối với các trường hợp còn lại hết thời hạn phục vụ tại ngũ nếu bạn có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyện nghiệp.

   Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

   Nếu bạn thuộc trường hợp thứ hai mà Công nhân dân chưa có nhu cầu tại thời điểm bạn thực hiện xong nghĩa vụ công an thì bạn phải xuất ngũ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 70/2019/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn