Công an xã hi sinh được hưởng quyền lợi gì?

26/04/2022

Bạn T.Đ.Q hỏi: Con tôi là công an xã, hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ (bắt tội phạm). Xin hỏi, gia đình có được hưởng 8 tháng lương tối thiểu và được trợ cấp một lần bằng 5 tháng lương tối thiểu theo Nghị định 73 pháp lệnh về công an xã không?

  • Theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP hướng dẫn pháp lệnh công an xã quy định:

   Điều 7: Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên:

   7. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị tai nạn trong làm nhiệm vụ, trong khi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp Luật, nghiệp vụ hoặc trên đường đi làm nhiệm vụ, trên đường đi, về nơi tập trung huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp Luật, nghiệp vụ theo quyết định triệu tập của cấp có thẩm quyền thì được hưởng các chế độ như sau:

   d) Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian Điều trị lần đầu, nếu người bị chết có tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định của pháp Luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp người bị chế chưa tham gia bảo hiểm xã hội thì người chịu trách nhiệm mai táng được nhận tiền mai táng bằng 08 (tám) tháng lương tối thiểu và gia đình của người đó được trợ cấp một lần bằng 05 (năm) tháng lương tối thiểu.

   8. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp Luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

   Tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, thì Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Vì vậy, con bác sẽ hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không được hưởng 8 tháng lương tối thiểu tiền mai táng phí và 05 tháng lương tôi thiểu trợ cấp một lần theo Nghị định 73.

   Theo chế độ về bảo hiểm xã hội, người tổ chức tang lễ được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Thân nhân có thể được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của con bác. Bác có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để biết thêm chi tiết.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn