Công chức được thôi việc khi nào?

Ngày hỏi:13/03/2019

Tôi hiện đang làm công chức xã, tôi cũng đã 45 tuổi rồi. Tôi muốn thôi làm công chức để ra ngoài làm việc khác. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi công chức được thôi việc khi nào? Khi nghỉ việc thì tôi có được hưởng trợ cấp gì không? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Ngọc Uyên - uyen*****@gmail.com

  • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP:

   1. Trường hợp thôi việc theo nguyện vọng:

   a) Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

   b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c khoản này;

   c) Các lý do không giải quyết thôi việc:

   Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái, đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được xét tuyển;

   Công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được người thay thế.

   3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thôi việc được ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với công chức.

   ==> Như chị trình bày thì chị hiện là công chức xã và chị muốn thôi việc. Theo quy định trên nếu như chị tự nguyên thôi việc thì chị phải làm đơn gửi đến đơn vị. Nếu như chị không thuộc các trường hợp không giải quyết cho thôi việc thì chị có thể thôi việc.

   Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP về trợ cấp thôi việc

   Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

   ==> Như vậy, khi thôi việc thì chị sẽ được nhận trợ cấp thôi việc. Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của chị.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn