Công chức sẽ bị hạ bậc lương nếu thực hiện những hành vi nào?

Ngày hỏi:14/03/2019

Ban biên tạp hãy giúp tôi giải đáp các thắc mắc sau đây: Công chức sẽ bị hạ bậc lương nếu thực hiện những hành vi nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thanh Duy - An Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   Hạ bậc lương là một trong những hình thức xử lý ký luật được áp dụng đối với công chức vi phạm.

   Theo đó, tại Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức có quy định về các hành vi vi phạm pháp luật của công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương bao gồm:

   - Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   - Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi;

   - Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

   Trên đây là nội dung giải đáp về các hành vi vi phạm pháp luật của công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn