Công chức viên chức có được đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể

Ngày hỏi:22/07/2015

Chào các luật sư, Mình muốn hỏi công chức, viên chức có được đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể không. Nếu không được mà Phòng ĐKKD cấp Quận/ Huyện vẫn cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh thì phòng đó có sai phạm không? Thêm nữa, công chức viên chức đó bị xử phạt thế nào? 

  • - Điều 14 Luật Viên chức; Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng cùng quy định: Viên chức được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

   Trong danh sách các loại hình tổ chức kinh doanh mà viên chức bị cấm không được thành lập hoặc quản lý thì hộ kinh doanh không được liệt kê nên được hiểu viên chức không bị cấm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, do vậy không có căn cứ xác định việc viên chức đăng ký thành lập hộ kinh doanh là vi phạm quy định để bị xử lý kỷ luật theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

   Theo điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp: hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

   Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn