Công khai tiền lương có trái với quy định của pháp luật?

Ngày hỏi:12/03/2019

Chào Ban tư vấn, tiền lương của đơn vị nơi tôi làm luôn được công khai về mức thu nhập của từng người, tôi thấy không thoải mái về điều này, vì có dự chênh lệnh, thâm niên cũng như năng lực,.. mà tôi thấy đây cũng là vấn đề tế nhị. Thế cho tôi hỏi: Công khai tiền lương có trái với quy định của pháp luật?

  • Tại Điều 7 Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, có quy định những việc phải công khai:

   1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

   2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị.

   3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị; kết quả kiểm toán.

   4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

   5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

   6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

   7. Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

   8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 9 của Nghị định này.

   9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

   => Như vậy, những vấn đề trên buộc phải được công khai theo quy định của pháp luật. Theo đó thì luật không quy định cụ thể những việc không được công khai, do đó mà đơn vị bạn có thể làm những việc pháp luật không cấm. Cụ thể là việc công khai tiền lương là không trái quy định pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn