Công tác giám sát của đảng được pháp luật quy định như thế nào?

26/04/2022

Công tác giám sát của đảng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một sinh viên vừa học xong cảm tình đảng đảng trong gia đoạn thử thách, em có một thắc về vệc hoạt động của các tổ chức đảng muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký luật như sau: Công tác giám sát của đảng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thuy Thuy (thuthuy***@gmail.com)

 

  • Giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   Công tác giám sát của Đảng được pháp luật quy định tại Tiết 1.2.1 Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 30 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, như sau:

   b) Công tác giám sát:

   - Phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp tham mưu, giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm.

   Xây dựng chương trình, kế hoạch và sử dụng bộ máy của cơ quan mình hoặc phối hợp với ủy ban kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc khác của cấp ủy để tiến hành công tác giám sát.

   - Nội dung giám sát:

   + Đối với tổ chức đảng:

   Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách và những nội dung do cấp ủy giao.

   + Đối với đảng viên: Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

   - Đối tượng giám sát:

   + Chi ủy, chi bộ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp dưới.

   + Đảng viên thuộc lĩnh vực phụ trách.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về công tác giám sát của Đảng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm hiểu vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quy định 30-QĐ/TW năm 2016.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Tiết 1.2.1 Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 30 Quy định năm 2016 30-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn