Công tác kiểm tra thực hiện văn bản của Vụ pháp chế

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏiCông tác kiểm tra thực hiện văn bản của Vụ pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 25 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì công tác kiểm tra thực hiện văn bản như sau:

   Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo KTNN kiểm tra việc thực hiện văn bản theo quy định tại khoản 1, Điều 37 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước này và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu báo cáo về việc thực hiện trách nhiệm tự kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc KTNN quy định tại khoản 2, Điều 37 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước.

   Trên đây là quy định về công tác kiểm tra thực hiện văn bản của Vụ pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn