Công tác trước năm 2009 tại vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp lần đầu?

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin hỏi luật sư tôi có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn từ tháng 01/2003 đến tháng 01/2009, từ tháng 11/2018 tôi lại tiếp tục công tác ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn vậy tối có được tính hưởng 10 tháng lương cơ sở không, xin cảm ơn.

tranquoctoan****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2, Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/3/2011, tình trạng còn hiệu lực), đối tượng được áp dụng trợ cấp lần đầu là những người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

   Trợ cấp lần đầu chỉ thực hiện một lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Như vậy, trợ cấp lần đầu được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại thời điểm 1/3/2011 và tiếp tục công tác ở vùng đó sau thời điểm này; hoặc đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/3/2011 trở về sau. Không áp dụng trợ cấp lần đầu đối với trường hợp đến công tác trước ngày 1/3/2011 nhưng đã chuyển ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011.

   Theo như bạn trình bày là bạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn từ 01/2003 đến tháng 01/2009 thì thời gian này không áp dụng trợ cấp lần đầu như đã phân tích ở trên.

   Điều kiện để nhận trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung thì thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam. Theo đó bạn phải công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2023 thì mới đủ điều kiện nhận trợ cấp lần đầu.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn