Công tác tuyên truyền trong việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030, thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 quy định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng như sau:

   - Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ đối với việc sắp xếp, tổ chức lại và đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nói riêng.

   - Tuyên truyền, quán triệt về sự cần thiết, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của việc sắp xếp, tổ chức lại và đổi mới hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng là để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức; chất lượng, hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng, đáp ứng lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị và của chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

   - Động viên, khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tích cực, chủ động tham gia trong quá trình kiện toàn tổ chức và xây dựng cơ chế hoạt động hiệu quả của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

   - Đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức và người lao động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn