Đang có án tích có được thi tuyển công chức?

26/04/2022

Chị Hồng Oanh - Hà Nội hỏi: Theo quy định hiện nay thì một người đang có án tích có được thi tuyển công chức không?

  • Khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 và Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (Có hiệu lực ngày 01/07/2020) quy định những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

   - Không cư trú tại Việt Nam;

   - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp một người chưa được xóa án tích thì sẽ không được đăng ký dự tuyển công chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn