Đảng viên bị kỷ luật giáng chức thì bí thư có liên đới chịu trách nhiệm không?

26/04/2022

Bí thư, Phó Bí thư chi bộ có đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo của đảng và bị kỷ luật giáng chức của nhà nước phải chịu trách nhiệm liên đới có bị kỷ luật không?

  • *Trường hợp, Đảng viên bị xử lý kỷ luật mà vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

   Theo Điểm b Khoản 1 Điều 16 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017, quy định như sau:

   1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   b) Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập thuộc trách nhiệm được giao hoặc không kê khai, kê khai tài sản không đúng quy định.

   Như vậy, nếu bí thư, phó bí thư buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại đơn vị mà mình phụ trách nhưng không chủ động phát hiện, xử lý sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

   *Trường hợp Đảng viên bị xử lý kỷ luật với hành vi vi phạm khác.

   Theo Điều 29 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 quy định việc xử phạt của bí thư, phó bí thư vi phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành với các hành vi sau:

   1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   e) Có trách nhiệm nhưng né tránh, không kiểm tra, xem xét, xử lý khi phát hiện đảng viên thuộc diện quản lý vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   => Như vậy, nếu bí thư, phó bí thư có trách nhiệm nhưng né tránh, không kiểm tra, xem xét, xử lý sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

   - Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

   + Thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc được phân công phụ trách.

   + Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để đơn vị xảy ra mất đoàn kết nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, quy trình, quy định công tác, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

   + Để cấp phó, người đại diện hoặc người được mình ủy quyền làm trái quy định của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

   - Trường hợp vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

   + Bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới, dẫn đến người vi phạm đến mức phải xử lý về hình sự.

   Trên đây là các hành vi và hình thức xử lý kỷ luật đối với trường hợp đảng viên bị xử lý xử luật thì bí thư, phó bí thư sẽ xử lý kỷ luật với các hành nêu trên, và không bị liên đới chịu trách nhiệm với hành vi của Đảng viên đó.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn