Đảng viên chuyển công tác có phải chuyển sinh hoạt đảng không?

26/04/2022

Theo quy định thì trường hợp đảng viên chuyển vị trí công tác sang đơn vị mới có phải chuyển sinh hoạt đảng không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Mục 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

   Chuyển sinh hoạt đảng chính thức

   a) Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

   => Như vậy, theo quy định trên thì khi đảng viên chuyển công tác sang đơn vị mới công tác thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định chuyển công tác có hiệu lực.

   Bên cạnh đó, Quy định 29 cũng có quy định:

   Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn