Đảng viên đi du lịch nước ngoài không xin phép sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào?

26/04/2022

Nếu đảng viên đi du lịch nước ngoài mà không xin phép thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Điểm d Khoản 1 Điều 26 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

   Điều 26. Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

   1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.

   => Như vậy, theo quy định trên thì đảng viên đi nước ngoài du lịch hoặc một lý do khác mà không phải thực hiện nhiệm vụ mà không xin ý kiến và đồng ý của cấp ủy đảng quản lý thì có thể sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn