Đảng viên sinh hoạt tạm thời vi phạm, đơn vị nào được quyền xử lý?

Ngày hỏi:09/03/2019

Làm ơn cho tôi hỏi: đối với Đảng viên đang sinh hoạt tạm thời, nếu vi phạm kỷ luật, thì nơi Đảng viên đang sinh hoạt tạm thời có ra quyết định kỷ luật được không hay chỉ có thể đề nghị về địa phương để địa phương ra quyết định kỷ luật đối với Đảng viên đó? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm 6.8, Khoản 6, Điều 36 Quy định số 30-QĐ/TW, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

   "- Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt tạm thời, thì cấp uỷ nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật tới mức cảnh cáo. Sau khi xử lý kỷ luật phải thông báo bằng văn bản cho cấp uỷ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức biết.

   Trường hợp phải xử lý kỷ luật ở mức cao hơn, cấp uỷ nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời phải thông báo bằng văn bản nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm để cấp uỷ nơi quản lý chính thức đảng viên đó xem xét, xử lý kỷ luật; đồng thời báo cáo với cấp uỷ cấp trên của tổ chức đảng nơi quản lý chính thức đảng viên đó biết và chỉ đạo việc xử lý".

   Theo thông tin bạn cung cấp là chỉ nêu trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật mà không nói rõ hình thức kỷ luật. Do đó, chúng tôi xin đưa ra quan điểm hỗ trợ như sau:

   - Trường hợp đảng viên sinh hoạt tạm thời bị kỷ luật mức cảnh cáo thì tại nơi sinh hoạt tạm thời có thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng viên đó.

   - Trường hợp đảng viên sinh hoạt tạm thời bị kỷ luật trên mức cảnh cáo thì đơn vị nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời không có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với đảng viên đó. Trường hợp này thì cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời phải thông báo bằng văn bản nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm để cấp uỷ nơi quản lý chính thức đảng viên đó xem xét, xử lý kỷ luật.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn