Đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm được quy định như thế nào?

  • Đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm
   (ảnh minh họa)
  • Đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành, cụ thể như sau:

   - Đánh giá cán bộ theo định kỳ hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm ở các đơn vị cơ sở; vào dịp kết thúc năm học đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

   - Đối với cán bộ, công chức là đảng viên, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên theo định kỳ được kết hợp cùng với việc đánh giá cán bộ, công chức theo định kỳ.

   - Đối với cán bộ đảm nhiệm nhiều chức danh công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức danh đảm nhiệm chính và cao nhất của cán bộ đỏ.

   Việc đánh giá cán bộ được tiến hành nhu sau :

   2- Đối với cán bộ là cấp trưởng của đơn vị cơ sở

   - Cán bộ tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

   - Tập thể cán bộ cùng làm việc trong đơn vị cơ sở và cấp uỷ nơi cán bộ công tác, sinh hoạt nhận xét, góp ý.

   Việc đánh giá, kết luận và phân loại đối với cán bộ cấp trưởng đơn vị cơ sở do người đứng đầu cấp trên trực tiếp thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn