Đánh giá cán bộ là đảng viên đảm nhiệm chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ

26/04/2022

Đánh giá cán bộ là đảng viên đảm nhiệm chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi thắc mắc nói trên. 

  • Đánh giá cán bộ là đảng viên đảm nhiệm chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ quy định tại Điều 9 Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành, cụ thể như sau:

   1- Cán bộ tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

   2- Các thành viên lãnh đạo của tổ chức được bầu nhận xét, góp ý.

   3- Người đứng đầu tổ chức được bầu nhận xét, đánh giá; tập thể lãnh đạo thảo luận, thông qua.

   4- Cấp uỷ nơi công tác và cấp uỷ nơi cư trú nhận xét.

   5- Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền tổng hợp các ý kiến nhận xét và đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ.

   6- Cấp có thẩm quyền đánh giá, kết luận phân loại cán bộ theo Điều 11 của Quy chế này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn