Đánh giá cán bộ là đảng viên trước khi bổ nhiệm lại

26/04/2022

Liên quan đến công tác đánh giá cán bộ là đảng viên. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đánh giá cán bộ là đảng viên trước khi bổ nhiệm lại được quy định như thế nào? 

  • Đánh giá cán bộ là đảng viên trước khi bổ nhiệm lại quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành, cụ thể như sau:

   - Cán bộ tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

   - Tập thể cán bộ (đối với đơn vị cơ sở), hội nghị cán bộ chủ chốt (đối với các đơn vị khác) tham gia ý kiến.

   - Người đứng đầu trực tiếp nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến có bổ nhiệm lại hay không.

   - Tập thể lãnh đạo đánh giá quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn