Danh sách cử tri phải niêm yết trước ngày bầu cử bao lâu?

26/04/2022

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì: Danh sách cử tri phải niêm yết trước ngày bầu cử bao lâu? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Tại Điêu 32 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, có quy định:

   Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các địa điểm bỏ phiếu chậm nhất là trước 40 ngày.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn