Đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi được biết đầu tư công là việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào các công trình phúc lợi và những công trình xã hội. Việc đầu tư công phải được thực hiện theo kế hoạch quy định. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công được quy định tại Điều 3 Quyết định 2540/QĐ-BTNMT năm 2018 ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   - Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lập Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

   - Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư công. Trong đó, phải đề xuất rõ các giải pháp tổ chức thực hiện. Bao gồm: Chủ đầu tư, thời gian thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện, phương án vận hành khai thác sử dụng kết quả đầu tư...

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn