Đền bù khi Nhà nước thu hồi lại nhà khách UBND huyện

26/04/2022

Xin chào luật sư, tôi có một trường hợp sau cần xin được sự tư vấn của luật sư. Tại địa bàn huyện tôi đang sinh sống, do có chủ trương của Nhà nước (UBND tỉnh) có quyết định thu hồi và thành lập hội đồng định giá đối với nhà khách tại các huyện. Năm 2006 Nhà khách tại huyện tôi đã được VP UBND huyện (bên A) cho CTy TNHH VH thuê (bên B) với thời hạn 20 năm. Nhưng đến tháng 6 năm 2011, do có chủ trương của tỉnh, nên UBND huyện đã có quyết định giải quyết thanh lý hợp đồng cho thuê nhà khách giữa VP UBND huyện với CTy VH. hay noi cách khác là UBND huyện đã đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà khách. Các nôi dung chính của bản Hợp đồng tôi ko nêu lên nữa, vì nó mang tính chung chung, nhưng điều khoản cuối cùng, điều khoản về cam kết chung, có dòng ghi: " Nhà khách bị tieu hủy hoặc phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bên A sẽ hoàn trả lại cho bên B số Tiền đặt cọc cam kết và số tiền mà bên B đã đầu tư các hạng mục, cải tạo sửa chữa...." Trong bản hợp đồng này không nêu lên các hình thức bồi thường khi 1 trong 2 bên phá vỡ hợp đồng, mà chỉ nêu chung chung như ý tôi đã nói ở trên. Vậy, trong trường hợp ở đây, VP UBND huyện đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn(Nhưng do có chủ trương của Nhà nước), gây thiệt hại cho Doanh nghiệp, tôi muốn hỏi nếu vậy thì Phương án giải quyết bồi thường cho doanh nghiệp là như thế nào? Ví dụ: Kinh phí đầu tư, tu sửa nhà khách? Lãi xuất vay mà DN đã vay ngân hàng? Vì ở trong bản hợp đồng cho thuê này không nêu lên các hình thức bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 426 BLDS năm 2005: “Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luât có quy định.” Theo đó thì trong trường hợp này, bên A (UBND huyện) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B (Công ty VH) bởi theo chủ trương của Nhà nước có quyết định thu hồi và thành lập hội đồng định giá đối với nhà khách tại các huyện.

   Theo khoản 3 Điều 426 BLDS năm 2005: “3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.”

   Theo thông tin bạn cung cấp thì trong hợp đồng có quy định: “Nhà khách bị tiêu hủy hoặc phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì bên A sẽ hoàn trả lại cho bên B số tiền đặt cọc cam kết và số tiền mà bên B đã đầu tư các hạng mục, cải tạo sửa chữa…”. Theo đó, công ty VH có quyền yêu cầu UBND huyện thanh toán số tiền đặt cọc cam kết và số tiền mà công ty VH đã đầu tư, tu sửa nhà khách theo đúng điều khoản ghi trong hợp đồng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn