Điều kiện cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ và phần mềm

26/04/2022

Điều kiện cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ và phần mềm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phan Văn Điền. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, điều kiện cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ và phần mềm được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phan Văn Điền (vandien*****@gmail.com)

  • "Chứng thư số" là một dạng chứng thư điện tử do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp.

   Các thiết bị, dịch vụ và phần mềm đã được cấp chứng thư số mà cần cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ và phần mềm thì phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư 08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể là:

   Điều kiện cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ và phần mềm:

   a) Thiết bị, dịch vụ và phần mềm thuộc sở hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân;

   b) Người quản lý chứng thư số của thiết bị, dịch vụ và phần mềm phải là người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu;

   c) Có văn bản đề nghị của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận;

   d) Được Người quản lý thuê bao phê duyệt và đề nghị cấp chứng thư số.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ và phần mềm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2016/TT-BQP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn