Điều kiện chuyển từ kế toán viên sang kế toán trưởng

26/04/2022

Tôi là viên chức - kế toán viên tại trường THCS Nguyễn Du, tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai. Đơn vị này chỉ có duy nhất một kế toán. Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện để tôi chuyển từ kế toán viên sang kế toán trưởng?

  • Điều kiện chuyển từ kế toán viên sang kế toán trưởng
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định:

   “1. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện như sau:

   b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”

   Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 12/2012/TT-BNV được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định:

   “Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được căn cứ vào:

   - Danh mục, số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   - Số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm;

   - Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

   - Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng”

   Vì vậy để được xếp lương ở hạng chức danh nghề nghiệp tương đương Kế toán trưởng, trước hết cần căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp có nhu cầu bố trí vị trí việc làm ở hạng chức danh nghề nghiệp Kế toán trưởng, bạn cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để được cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán trưởng.

   Sau khi có kết quả đạt kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán trưởng, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định bổ nhiệm và xếp lương của hạng chức danh nghề nghiệp tương đương Kế toán trưởng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn