Điều kiện đăng ký dự thi viên chức theo quy định hiện hành

26/04/2022

Điều kiện đăng ký dự thi viên chức theo quy định hiện hành. Tôi có 1 đứa em thi viên chức năm học 2013- 2014 dạy cấp 2 môn tin học, tập sự 12 tháng tại trường cấp 2. Cuối năm xét vào biên chế của trường lấy 2 tiết dự giờ 12,5 và 12.0 phe yếu. Hiệu trưởng trường phe không đạt nên em tôi không vào được biên chế năm học 2014 - 2015, qua 2 năm học 2014- 2015 và 2016 – 2017 rồi. Nay tôi xin nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp, em tôi có được thi lại viên chức năm tới không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Điều 23 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự:

   "1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

   2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này."

   Điều 24 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự:

   "1. Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   2. Đơn vị sử dụng viên chức đề nghị người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

   3. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú."

   Theo quy định trên, nếu viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc. Tuy nhiên, em bạn vẫn tiếp tục làm việc tại trường. Nay muốn tiếp tục thi viên chức thì em bạn phải đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức 2010 như sau:

   “Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

   1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

   a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

   b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

   c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

   d) Có lý lịch rõ ràng;

   đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

   e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

   g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

   2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

   a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.”

   Như vậy, nếu nay em bạn có đủ điều kiện dự tuyển thi viên chức theo quy định trên và các điều kiện do đơn vị tuyển dụng yêu cầu thì em bạn sẽ được dự thi kỳ thi viên chức sắp tới.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện đăng ký dự thi viên chức theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 29/2012/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn