Điều kiện để thăng quân hàm sĩ quan dự bị là gì?

26/04/2022

Tôi là một sĩ quan dự bị. Cho tôi hỏi theo quy định mới tôi muốn được thăng quân hàm sĩ quan dự bị thì cần đáp ứng những điều kiện nào? 

  • Khoản 2 Điều 20 Nghị định 78/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/8/2020) quy định điều kiện được xét thăng quân hàm, cụ thể:

   Sĩ quan dự bị có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì được xét thăng quân hàm:

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; trình độ kiến thức năng lực tương ứng với chức vụ đảm nhiệm; trong thời hạn xét thăng quân hàm thực hiện tốt các quy định về đăng ký, quản lý, huấn luyện, sinh hoạt và lệnh huy động, động viên của cấp có thẩm quyền;

   - Chức vụ đang đảm nhiệm trong đơn vị dự bị động viên và chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có nhu cầu cấp bậc quân hàm cao hơn cấp bậc quân hàm hiện tại;

   - Đủ thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về điều kiện được xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn