Điều kiện dự thi ngạch chuyên viên

26/04/2022

Điều kiện dự thi ngạch chuyên viên. Trước đây tôi có quyết định vào cơ quan làm việc với ngạch cán sự, mã ngạch 01.004. Sau khi tôi thi tuyển viên chức thì có quyết định bổ nhiệm và đang hưởng ngạch Văn thư trung cấp, mã ngạch 02.008. Thời gian giữ ngạch cán sự và Văn thư trung cấp là 03 năm. Vậy theo Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 tôi có được dự thi chuyển ngạch sang chuyên viên không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Mục II kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sư nghiệp công lập nhà nước năm 2016-2017 Ban hành kèm theo Quyết định 3962/QĐ-BNV quy định về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi như sau:

   Viên chức dự thi thăng hạng khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

   1. Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, có vị trí việc làm tương ứng với chức danh dự thi;

   2. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

   3. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với chức danh cao hơn chức danh hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

   4. Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự thi tương ứng với ngạch cán sự (dự thi lên cán sự), của ngạch chuyên viên (dự thi lên chuyên viên), của ngạch chuyên viên chính (dự thi lên chuyên viên chính) theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

   5. Đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng dự thi:

   a) Thi từ chuyên viên lên chuyên viên chính:

   Có thời gian xếp lương chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó có thời gian 02 (hai) năm gần nhất xếp lương chuyên viên (mã số 01.003) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

   b) Thi từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên:

   Có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương cán sự (mã số 01.004) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

   Trường hợp đang xếp lương nhân viên hoặc tương đương thì thời gian xếp lương nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương nhân viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

   c) Thi từ nhân viên lên cán sự:

   Viên chức đã được bổ nhiệm và xếp lương nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương nhân viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

   Theo quy định trên, một trong những điều kiện để thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên là phải có thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng, cụ thể là có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng) trong đó có 01 năm gần nhất xếp lương cán sự (mã số 01.004) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

   Theo thông tin bạn cung cấp, trước đây bạn có quyết định vào cơ quan làm việc với ngạch cán sự, mã ngạch 01.004, sau khi thi tuyển viên chức, có quyết định bổ nhiệm và đang hưởng ngạch văn thư trung cấp mã ngạch 02.008, để thi chuyển ngạch chuyên viên thì bạn phải đáp ứng điều kiện là 01 năm gần nhất xếp lương cán sự 01.004.

   Trong trường hợp này, thời gian gần nhất của bạn đang hưởng ngạch văn thư trung cấp mã 02.008 nên bạn không đủ điều kiện dự thi ngạch chuyên viên.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện dự thi ngạch chuyên viên. Bạn nên tham khảo chi tiết Quyết định 3962/QĐ-BNV để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn